9 במרץ 2015

מצע

לכבוד הבחירות הממשמשות ובאות, החלטתי גם אני לפרסם מצע של מפלגה דמיונית לגמרי - שיפרט, פחות או יותר, את השקפותי לגבי איך צריכה המדינה להתנהל. לא מדובר בבסיס למהפכה רדיקלית, אלא בטקסט שמנסה לעבוד במסגרת הכללים הפוליטים המקובלים למצע מעין זה.

הקזואר האצילי
איור: אמיתי סנדי

כללי
ישראל היא מדינת דת. כך היא מגדירה את עצמה. הלאום היהודי מוגדר על בסיס אמונה בישות מסוימת ולא בישות אחרת - בסיס רעוע מאוד לבנות עליו מנגנון צודק, שוויוני ומתפקד של מדינה מודרנית. כדי להקים ארגון מדיני יציב שרוב אזרחיו יוכלו להזדהות עמו, המפלגה תפעל על בסיס העקרונות הבאים:
 1. תופרד הדת מהמדינה באופן מוחלט. כל אדם יוכל להתחתן, להתגרש, או להיקבר על ידי רשויות המדינה ולא על ידי פקידי דת מסוימת. הסמכות היחידה תהיה של המדינה, וכל קישוט דתי יהיה אופציונלי וטקסי בלבד.
 2. תוכרז מדיניות הגירה ברורה, שאינה מבוססת על דת או על גזע, שתגדיר קריטריונים לפיהם יכול אדם להתאזרח במדינה. תוגדר מדיניות לקליטת פליטים שעל פיה יינתן מקלט למבקשיו.
 3. זכויות האדם היסודיות לחופש, לפרטיות, לביטוי ולשוויון יהיו נר לרגלי המחוקק. תוגדר מדיניות של אפס סובלנות לאפליה על בסיס מגדר, דת, גזע או לאום, ותיקון תקציבי רטרואקטיבי של אפליה קיימת.
 4. תוכרז מלחמה רבתי בשחיתות האישית והציבורית. עונשים כבדים יוטלו על מי שיורשע בשחיתות, ותוטל אחריות אישית על מנהלים שתחת אחריותם יתרחשו פרשיות מעין אלה.
 5. המדינה תכיר באחריותה לנכבה ובגיבוי בינלאומי תפעל ליצירת מנגנון קליטה ופיצוי של הפליטים הפלסטינים שגורשו מבתיהם החל מ-1948.

המצע החברתי-כלכלי
הפער שנפער בחברה הישראלית מעמיק והולך. כדי לצמצם אותו יש לנקוט צעדים דרסטיים שיובילו לרפורמה משמעותית בדרך בה אנחנו צוברים ומחלקים את העושר בחברה הישראלית.
 1. יולאמו כל הבנקים וחלוקת מניותיהם בין בעלי החשבונות. כל רווחי הבנק יחולקו בין בעלי המניות.
 2. יועברו 50% ממניות החברות - פרטיות, ציבוריות, או ממשלתיות - לרשות העובדים המועסקים בחברה. נציגי העובדים ישבו בדירקטוריון וייטלו חלק פעיל בהחלטות עסקיות בעלות השפעה על תנאי העסקתם.
 3. יוגדר קשר הדוק בין משכורות כל העובדים בארגון - ממשלתי, ציבורי או פרטי. יוגבל משמעותית הפער בין המשכורת הגבוהה לבין המשכורת הנמוכה ביותר בארגון.
 4. הזכות לדיור היא זכות יסוד, לכן יוכרז כי הבית בו מתגורר אדם כחוק, יועבר לרשותו באופן מלא. קרי, אדם המחזיק חוזה שכירות על הנכס בו הוא מתגורר יקבל לבעלותו את הדירה או הבית הרשומים בו. המדינה תעודד החזקה של בית אחד בלבד לצורך מגורים, ותגביל משמעותית את דמי השכירות שגובה אדם מחברו על שימוש בנכס לצורך מגורים.
 5. יבוטל מעמד עובדי הקבלן, והם ייקלטו במקומות עבודתם. יוקם מנגנון אכיפה אמיתי לזכויות עובדים, והוא יורכב מנציגי העובדים והמעסיקים.
 6. תוקם רשת של הגנה סוציאלית לטובת אלה הזקוקים לכך.
 7. יוכרו כל הישובים הבדואים הבלתי מוכרים על בסיס התכניות של הארגונים המשותפים, וייבנו תשתיות ראויות לתושבים המתגוררים בהם. יצומצם הפער הפסול בתקצוב בין ישובים שונים ויוגדרו קריטריונים חדשים שיחלקו באורח צודק יותר את המשאבים בין הרשויות.
 8. יולאמו כל משאבי הטבע וינותבו רווחיהם לטובת האזרחים.

המצע המדיני-בטחוני
מאז קום המדינה אנחנו מנוהלים על ידי צווי חירום. הכיבוש הישראלי בשטחי הגדה המערבית, ובמידה רבה גם בחבל עזה, משאיר מיליוני בני אדם נטולי זכויות, מדוכאים ומנוצלים. מנגנוני הביטחון נהפכו למנופחים ושמים את עצמם מעל כל סטנדרט של חוק ומוסר אנושי בסיסי. כדי להתמודד עם האתגרים האלה, המפלגה תפעל על פי העקרונות הבאים:
 1. תיערך רפורמה מקיפה על בסיס קווי היסוד המפורטים כאן: הקמה של מדינה פדרלית שבירתה ירושלים, כינון חוקה, ושמירה על עקרונות הלאום של כל עם בגבולות שיוגדרו כחלק ממנה. לא יהיה מנוס מפינוי רבות מההתנחלויות ליהודים בלבד בשטחי הגדה המערבית, והשימוש בהן יועבר לידי השלטון המקומי כחלק מהמדינה הפדרלית, והוא יוכל להחליט אם להמשיך ולשכן חלק מהתושבים הקיימים.
 2. יבוטל מיידית מצב החירום וישוחררו כל האסירים הפוליטיים הכלואים על פי צו מינהלי.
 3. יפורקו ויפוזרו חלקים נרחבים בצה"ל, ייסגר שירות הביטחון הכללי ויועברו סמכויותיו, שיוגבלו באורח משמעותי, לידי המשטרה האזרחית. יוקם מנגנון פיקוח הדוק למניעת הפרה של זכויות אדם על ידי המשטרה.
 4. יוכרז כי מלחמה אינה רצויה, ולכן כל מבצע צבאי הדורש שימוש ביותר מטונה אחת של חומר נפץ, או שעלול לגרום למותו של אדם לא חמוש - ידרוש אישור מיוחד מגוף שיאויש בין השאר על ידי נציגים מארגוני זכויות אדם. רק כאשר יובהר כי מוצו כל האלטרנטיבות, יינתן אישור פעולה מוגבל שיהיה עליו להיות מאושר מחדש מדי 12 שעות. כל חריגה מהאישור תגרור הדחה מיידית והעמדה לדין של הדרג המבצע.
 5. יפורק מלאי הנשק הגרעיני המוחזק על ידי המדינה, על פי מקורות זרים, ותצורף המדינה מיידית לאמנה למניעת ההפצה של נשק גרעיני.
 6. השלטון יפנה לכל מדינות האזור בהצעה לשיתוף פעולה הדדי לתועלת כל הצדדים, ולהקמת פרויקטים כלכליים משותפים.

***

המצע הזה הוא כמובן דמיוני. אף מפלגה או ארגון לא עומדים מאחוריו, ואפילו לו נמצאה מפלגה שהיתה מוכנה לאמץ אותו, היא היתה מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת הישראלית - בשל סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, האוסר על מפלגות לערער על היסוד היהודי-דתי-לאומי העומד בבסיס המדינה. עם זאת, אני מאמין שהצעדים המפורטים בו יוכלו לצמצם את השסעים ואת הפערים המאיימים לקרוע את החברה הישראלית, ולתת פתרון צודק יותר למיליוני האנשים החיים בשטח שבין הירדן לבין הים - ללא הבדלי דת, גזע ומגדר. ברור לי לחלוטין שרובכם לא תסכימו עם חלקים נרחבים במצע הדמיוני הזה, ולכן אוכל רק להמליץ שלא תשכחו את החיים עצמם.
13 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

סעיף כללי.5 מנוגד לסעיף כללי.2

דוד אמר/ה...

איבדתי אותך ב"מדינת דת". היהודים הם גם קבוצה לאומית, ואפשר להיות יהודי וחילוני.

אילו שאלת את סביי וסבתותיי לאיזה עם הם משתייכים, התשובה היתה: יהודי. זה לא השתנה בינתיים.

נעם אמר/ה...

לא מנוגד

נעם אמר/ה...

קבוצה לאומית המבוססת על דת. לא בהכרח יש בזה משהו רע, אבל יהדות היא דת לאום.

אנונימי אמר/ה...

נהדר.
הייתי מוסיפה רק הקמת רשות או הסמכת גוף רלבנטי למאבק בגזענות ובאפליה על כל צורותיה.
בנוסף, רפורמה במערכת החינוך שתשנה את תוכנית הלימודים כך שתשקף את ההיסטוריה, הספרות, ההישגים וכו' של כל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית.

Amari אמר/ה...

הייתי חותם, ומוסיף רפורמה בחינוך שתאפשר לימוד חופשי בכל נושא, בלי חוק לימוד חובה

מני ל אמר/ה...

אני חושב שזה דורש הסבר. גם אני רואה סתירה מסויימת.

נעם אמר/ה...

למה סתירה? קודם כל יש לתקן את מה שקולקל ע"י שנים של מדיניות גזענית מפלה, ואחר כך יש להגדיר מדיניות סדורה ונכונה לעתיד.

דוד אמר/ה...

זה עניין היסטורי, חשוב מאד להבנת ההיסטוריה אך לא מהותי למצב הנוכחי. ההשתייכות לקבוצת היהודים, כיום, אינה מחייבת אמונה בדת היהודית. אינה שונה עקרונית מהשתייכות לכל קיבוץ לאומי אחר.

אנונימי אמר/ה...

אתה מבלבל בין ישראליות ויהדות.
מה שפעם התכוונו ב״עם״ היה על יסוד דתי תנכי ולא מה שמקובל היום להגדיר עם. היהדות היא דת, ולא עם כפי שזה מובן היום.

Yossi Gurvitz אמר/ה...

היהדות היא דת. גם לתוך היהדות הלאומית-כביכול, הכניסה היא או באמצעות לידה כשאחד ההורים לפחות מחזיק בדת היהודית (או על כל פנים לא המיר את דתו ממנה), או באמצעות המרת דת ליהדות.

אנונימי אמר/ה...

מצטער, אני מאמין שלעם היהודי מגיעה מדינה משלו ולכן לא אקבל את סעיפים 2 ו5 בכללי. זכותו של כל עם לחיות ריבוני בארצו. בנוסף לכך אתה מציע מדינה פלסטינית וחזרת הפליטים לשטחי מדינת ישראל. מה ההיגיון? אולי גם נחזור לאירופה וזהו?
אתה מציע פירוק הנשק הגרעיני, אני לא יכול לקבל זאת. נשק זה הוא נשק ההרתעה הכי טוב של ממשלת ישראל מאז ומעולם.

pizmic89 אמר/ה...

אנשים מטבעם הנוכחי ייסרבו לקבל או להקים מפלגה עם מצע שכזה.