14 בינואר 2013

עסקנים תורמים בסתר


שקיפות זה דבר חשוב. בתקופה האחרונה מייצרות המפלגות שלל פעילויות תעמולה, שלטים, תשדירים, סרטונים, והמון דברים שעולים כסף. הרבה כסף. מי שאמון על התנהלות חוקית בתחום מימון המפלגות והמשאבים שהן מקבלות הוא מבקר המדינה, שאמור לאכוף את החוקים בנוגע לתקרת התרומות, לוודא שמי שתורם כסף הוא רק אדם פרטי ולא חברה, ושהכסף מגיע רק מבעלי זכות בחירה, ולא - כפי שראינו בפריימריז - מאזרחים זרים המבקשים להשפיע על התהליך הדמוקרטי בישראל.
הוראות המבקר ברורות: "מפלגה אינה רשאית לקבל תרומות ממי שאינו בעל זכות בחירה או מתאגיד. כמו כן, אסור לה לקבל תרומות בעילום שם. בהנחיות מבקר המדינה (ניהול ענייניה הכספיים של סיעה), תשל"ח-1978, יש הוראות מפורטות בדבר קבלת תרומות ודיווח עליהן. מבקר המדינה בודק את רשימת התרומות של כל מפלגה, ואם התקבלו תרומות בניגוד לחוק. ממצאי הבדיקה מתפרסמים בדין וחשבון שמגיש מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת ... כדי להגביר את השקיפות ביחס לתרומות, קבע מבקר המדינה כי בשנה שבה מתקיימות בחירות על כל מפלגה לפרסם באופן שוטף באתר האינטרנט שלה, כל תרומה ששוויה 1,000 ש"ח ויותר. רשימות התורמים פורסמו גם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה וברשומות"
לא התעצלתי, הלכתי ובדקתי את אתרי האינטרנט של המפלגות:
אתר מפלגת העבודה: אין
אתר הליכוד: כלום, חוץ מהוראות היועמ"ש של הליכוד המסביר שעל המפלגה לפרסם תוך שבעה ימים מיום קבלת התרומה את זהות התורם באתר האינטרנט שלה. גם באתר הרשימה המשותפת "הליכוד ביתנו", שנראה יציב כמו כל הקונסטלציה הפוליטית הזו, אין אזכור של תרומות מכל סוג.
מרצ: שום דבר, למרות שהם מכריזים שגייסו מעל 50,000 ש"ח עד כה. [עדכון 26.1.2013 - נראה שהאתר של מרצ התעדכן עם רשימת התרומות]
האתר האיטי להחריד של עוצמה לישראל: שממה, למרות מימון המפלגות הנמוך לו הם זכאים ומתקפת התעמולה העצומה בה הם ממלאים את רחובות הערים.
הבית היהודי: מאומה
חד"ש: מכיוון שהם מציינים במפורש שאין לתרום יותר מ1,000 ש"ח לשנה הם כביכול לא מחויבים לדווח, אבל האם זה אומר שהם לא קיבלו אפילו תרומה אחת גם מחוץ לאתר מעל 1,000 ש"ח? יתכן.
ש"ס: שם לא מדברים על כסף.

אז אחת משתיים: או שבניגוד לכל מערכת בחירות בעבר, המפלגות הפעם לא מקבלות תרומות כלל, או - מה שסביר יותר, שלאף אחד לא באמת אכפת משקיפות.


2 comments:

אנונימי אמר/ה...

לזה מתכוונים כשאומרים "חגיגת הדמוקרטיה"

אנונימי אמר/ה...

הרשימה של מרצ נמצאת פה:
http://meretz.org.il/about/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/

כמו גם הרשימות של השנים עברו.