1 באוקטובר 2012

משורה משחרר רק המוות


"האנושות מחולקת לגזעים, החלוקה הראשונית ביותר והבולטת ביותר היא החלוקה בין גזעים לוחמים ושליטים לבין גזעים מנוונים, חלשים, ונתונים לשלטון. סופרי ההסטוריה השונים לא מנו מעולם את העם היהודי בין הגזעים הלוחמים ... אולם ההסטוריה העברית האמיתית, כלומר, דברי ימי כובש, מיישב, ושליט, הסטוריה זו עדיין לא נכתבה, ולכשתקום מלכות הגדולה תהא זו חובתנו לתקן את המעוות הזה." - מתוך: "העברים כקולוניזטורים ולוחמים", לוחמי חרות ישראל, כתבים א'.

***

אם ארגוני המחתרת היהודיים בארץ ישראל של לפני 1948 היו משפחה, הלח"י היה הדוד המוזר שגר במרתף ואוכל ראשים של דגים, זה שלא מזכירים בקול רם, ושתמיד יש איזו דודה שמצקצקת ואומרת "נו, לא כולם יכולים להיות בן גוריון".
שמונה עשר עיקרי התחיה של שטרן
הלח"י הוקם כארגון ראקציונרי ל"רכות" של האצ"ל שהתעקש להלחם רק בערבים והסכים לשתף פעולה עם הבריטים, כשהוא חורת על דגלו את שחרור הארץ מנוכחות הבריטים והערבים, הכתיב מנהיגו, אברהם שטרן (יאיר) את 18 "עיקרי התחייה": [ההערות בסוגריים הן כמובן שלי, אם אתם אלרגים לאזכורים של נאצים, אני ממליץ להפסיק לקרוא כאן]

א. העם - העם העברי הוא עם סגולה: יוצר דת היחוד, מחוקק מוסר הנביאים, נושא תרבות עולם; גדול במסורת הגבורה ומסירות הנפש; ברצון-החיים וכח-הסבל; באור רוחו; בביטחונו בגאולה.
[עליונות היהודי כנושא התרבות, זו מראה מעניינת לגישה הגרמנית של היהודי כמחריב התרבות]
ב. המכורה- היא ארץ-ישראל בתחומיה המפורשים בתורה (בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת יְהוָה אֶת אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת טו-יח) היא ארץ החיים בה ישכון לבטח העם העברי כולו.
ג. העם ומכורתו- את ארץ-ישראל כבש ישראל בחרב. בה היה לעם ובה בלבד ישוב לתחיה. לפיכך יש לישראל, ורק לו, זכות הבעלות על ארץ-ישראל. זכות זו היא מוחלטת, היא לא פקעה ולא תוכל לפקוע עוד לעולם.
[אני חייב להודות שלא הבנתי את הטיעון הזה, שהרי עמים רבים כבשו את עם ישראל בחרב, כולל הערבים שנואי נפשו, אם כן מדוע "לפיכך" יש רק לישראל זכות בעלות על הארץ? תמהני.]
ד. היעוד - 1. גאולת הארץ; 2.תקופת המלכות; 3. תחית האומה: אין תקומת המלכות בלא גאולת הארץ, ואין תחית האומה בלא תקומת המלכות.

תפקידי הארגון

ה. חינוך: חינוך העם לאהבת החירות וטיפוח נאמנות קנאית לקנייניו הנצחיים. השרשת הרעיון כי גורל העם נתון בידיו הוא. חידוש ההכרה "הסיף והספר ניתנו מכורכין מן השמיים"
[ומה עשינו אנחנו? לקחנו את גזעון סער, נער הפוסטר של התחיה, ושמנו אותו להיות שר חינוך]
ו. אחדות - אחוד העם כולו סביב דגלה של תנועת החרות העברית, שמוש בגאוניותם, מעמדם ומאדם של היחידים - וכוון מרצם, מסירותם ולהטם המהפכני של ההמונים למלחמת שחרור.
ז. בריתות - כריתת בריתות עם כל המעוניים במלחמת הארגון המוכנים לסייע לו במישרים.
[כולל, מסתבר, נסיון לכרות ברית עם הנהגת המשטר הנאצי נגד הבריטים, אבל על כך בהמשך]
ח. כח - חשול הכל הלוחם והאדרתו - במכורה ובתפוצות, במחתרת ובקסרקטין, להיותו צבא-גאולה עברי על דגלו, נשקו ומפקדיו.
ט. מלחמה - מלחמת תמיד עם כל העומדים לשטן לקיום היעוד.
י. כבוש - כבוש המכורה בחיל מידי זרים לאחוזת עולם

תפקידי התנועה

יא. אדנות - חדוש האדנות העברית על הארץ הגאולה.
[שוב, מדובר בהדהוד של "עם האדונים" הגרמני]
יב. משטר הצדק - הקמת משטר חברתי ברוח מוסר ישראל והצדק הנבואי . במשטר זה לא יהיה רעב ומובטל. בו יחיו חיי אחוה, כבוד וחרות כל בני האומה, באשר הם בניה, אות ומופת לגויים
[שימו לב: כל בני האומה, קרי, יהודים בלבד]
יג. החיאת השממות - בנין החרבות והחיאת השממות, לעליית המליונים, פרייתם ורבייתם
יד. משפט הזרים - פתרון בעיית הזרים על ידי חלופי אוכלוסים
[שוב השתקפות מעניינת לנאציזם בני תקופתם שראו בזרים "בעיה", ובעת ניסוח ה"עקרונות" זו גם היתה דרכם לפתרון - טרנספר למזרח]
טו. קבוץ גלויות - קבוץ גלויות שלם במלכות ישראל
טז. שלטון - האדרת העם העברי להיותו גורם צבאי, מדיני, תרבותי וכלכלי ראשון במעלה במזרח ובחופי הים התכון.
יז. תחיה - החייאת הלשון העברית בפי כל העם, חדוש עצמותו ההיסטורית והרוחנית של ישראל, צרוף האופי הלאומי בכור התחיה.
יח. הבית - בניין הבית השלישי כסמל לתור הגאולה השלמה
[בגרסאות קודמות הזכיר שטרן מספר פעמים את "המלכות השלישית", אבל הוריד את הניסוח לאחר ביקורת על הדמיון לרייך השלישי הגרמני]

***

 "קיצוניות במטרה וריאליזם באמצעים, זו דרכנו" (במחתרת, טבת, תש"ח)

בראשית 1940 האמין שטרן כי מלחמת העולם היא הזדמנות היסטורית מהפכנית למצוא בעלת ברית חלופית ל"אלביון הנוכלת" (הרי היא בריטניה). בעיתון הלח"י נכתב כי "הקרבת קורבנות על מזבח הדמוקרטיה מזה, ומיגור המשטר הנאצי מזה, כל אלה אינם מלחמת היהודים", והגדיל ועשה הארגון כאשר שלח את נפתלי לובינצ'יק לביירות לפגוש נציג של המשטר הנאצי ולהציע לו לכרות ברית בין הארגונים. הלח"י הציע לנאצים להשתתף באופן פעיל במלחמה לצידה של גרמניה (להזכירכם, כבר באותה העת נרצחו אלפים רבים של יהודים בידי הצבא הגרמני, וזאת אחרי שנים של רדיפות אנטישמיות  "רשמיות" שפגעו פגיעה אנושה ביהדות גרמניה). "על פי השקפת עולמו ומבנהו", נכתב בתזכיר ששלח הדיפלומט הנאצי בעקבות הפגישה, "קרוב האצ"ל ביותר לתנועות הטוטאליטריות של אירופה". כאשר מחברים את זה עם פרסומים שונים של הלח"י לגבי "הגזע הערבי המנוון", קווי הדמיון מודגשים אף יותר.
סעיף אחד בהצעת הלח"י תפס את עיני במיוחד: "הארגון מבטיח לגרמניה שברית כזו תחזק את היסודות המוסריים של הסדר החדש הגרמני בעיני האנושות" - יודן וושינג, מה שנקרא. 
לאחר שלא התקבלה תשובה מהגרמנים, ניסו אנשי הלח"י בשנית ליצור קשר עם הנאצים באמצעות מי שלימים יהיה אחד ממהיגיו נתן ילין מור דרך השגרירות בטורקיה, הפעם בדצמבר 1941. מניין הנרצחים היהודיים עמד כבר על עשרות אם לא מאות אלפים.
[עדכון, על פי דרישת התגובות: פון הנטינג כותב בתזכיר שלו: "Die N.M.O ist ihrer Weltanschauung und Struker nach den Totalitaraeren Bewegungen Europas eng verwindt". הN.M.O הוא ה Nationale Militärorganisation Organisation - ארגון צבאי לאומי (אצ"ל), ולא הלח"י.
ההשערה שלי, וזו השערה בלבד, היא שמכיוון שכוחו של הלח"י היה מוגבל משמעותית אחרי הפיצול, והתשתיות של האצ"ל כמו גם המוניטין שלו היו מרשימים הרבה יותר, לובינצ'יק "ייפה" קצת את המציאות בהציגו תמונה משופצת מעט שלה. בכל מקרה - לובינצ'יק היה שליח של הלח"י ולא של האצ"ל, כשהאחרון מגלה על השליחות הזו רק בדיעבד. ]

***

עם נפילתו (ויש אומרים הוצאתו להורג) של שטרן, לקחו את ההנהגה יצחק שמיר, ישראל אלדד, ונתן ילין מור. לימים יהיה יצחק שמיר ראש ממשלה מטעם הליכוד וישראל אלדד יקים את התנועה למען ארץ ישראל השלמה. בנו של אלדד משמש כחבר כנסת המשיך את מורשת אביו, ורוח התנועה שורה על מדיניות הממשלה הישראלית.
החינוך הבלתי מתפשר לזכות האלוהית של העם היהודי על הארץ, קידוש הצבא, טיפוח האפרטהייד תחת "צדק ליהודים בלבד", ודחיקת תושביה הערבים של הארץ - אלה לחם חוקה של ממשלת ישראל הנוכחית על משרדיה המנופחים ושריה המנופחים עוד יותר. ה"אדנות" היהודית על הארץ הושלמה בהצלחה, ורק "משפט הזרים" עוד מחכה לקיום. אבל אל דאגה, כבר עובדים על זה.

***

כדי שלא יתקבל הרושם הלא נכון, אני לא טוען לרגע שהלח"י היו ארגון נאצי או פרו-נאצי, אלא שההתעוררות הלאומנית גזענית באירופה של אותה תקופה לא פסחה גם על העם היהודי. העניין הוא שאם אירופה התגברה ברובה על הנטיה לפאשיזם טוטליטרי, אנחנו כאן בלבנט עוד מנסים לקומם את רוח התקופה ההיא. בנוסף, הטיעון הימני על פגישתו של חאג' אמין אל חוסייני עם בכירי השלטון הנאצי מדלג באלגנטיות על הפרק החשוך הזה בהסטוריה שלו, וכמה שבזויה היתה החלטתו של חוסייני, ככה בזויה היתה זו של שטרן.

***

"בימים אדומים של פרעות ודמים,
בלילות השחורים של יאוש,
בערים, בכפרים, את דגלנו נרים,
ועליו - הגנה וכיבוש"
(מתוך: חיילים אלמונים, אברהם שטרן, 1932)
12 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

צ"ל
"לאחר שלא התקבלה תשובה מהגרמנים, ניסו אנשי _הלח"י_ בשנית ליצור קשר עם הנאצים באמצעות"

נעם אמר/ה...

את/ה כמובן צודק/ת. תוקן.

אנונימי אמר/ה...

"קרוב האצ"ל ביותר לתנועות הטוטאליטריות של אירופה" ?
הכוונה כנראה ללח"י

נעם אמר/ה...

הפעם הטעות אינה אצלי. פון הנטינג כותב בתזכיר שלו: "Die N.M.O ist ihrer Weltanschauung und Struker nach den Totalitaraeren Bewegungen Europas eng verwindt".
הN.M.O הוא ה Nationale Militärorganisation Organisation - הארגון צבאי לאומי.
ההשערה שלי היא שמיכוון שכוחו של הלח"י היה מוגבל משמעותית אחרי הפיצול, והתשתיות של האצ"ל כמו גם המוניטין שלו היו מרשימות הרבה יותר, לובינצ'יק "ייפה" קצת את המציאות בהציגו תמונה משופצת מעט של המציאות. בכל מקרה - לובינצ'יק היה שליח הלח"י ולא האצ"ל, שגילה על השליחות הזו רק בדיעבד.

אנונימי אמר/ה...

מעניין.
(הייתי מוסיף הערה בטקסט)

Yossi Gurvitz אמר/ה...

הדבר המטריד באמת הוא שבוגי יעלון, האיש שבינו ובין ההדק הגקעיני שלנו (אם יש כזה) עומדת רק בריאותו של בנימין נתניהו, אימץ לפני מספר שנים בהתלהבות את תורתו של שטרן. http://www.hahem.co.il/friendsofgeorge/?p=1627 אם מישהו כמו יעלון היה מחזיק תפקיד במדינה אירופאית, ישראל היתה מחזירה משם את השגריר. או לפחות היתה עושה את זה לפני שליברמן נכנס למשרד הפנים.

יער אמר/ה...

למה לא פרו־נאצי?

DSG אמר/ה...

שורה יותר מעניינת בשיר חיילים אלמונים, שברוב הגרסאות מושמטת:
"בדמעות אימהות שכולות מבנים, ובדם תינוקות טהורים - כבמלט נדביק הגופות ללבנים, ובנין המולדת נקים."
עוד דוגמא משיר אחר של אברהם שטרן, "חיים אנחנו במחתרת":
"עִם אֱלֹהִים נִשְׂרֶה בַּמָּוֶת נַקְבִּיל פְּנֵי גּוֹאֵל צִיּוֹן. נַקְבִּיל פָּנָיו, יְהִי דָּמֵנוּ מַרְבַד אָדֹם בִּרְחוֹבוֹת וְעַל מַרְבַד זֶה מֹחוֹתֵינוּ כְּשׁוֹשַׁנִּים הַלְּבָנוֹת."

יש עוד דוגמאות מחרידות משירים של הלח"י, האצ"ל ובית"ר.

אנונימי אמר/ה...

חשוב לציין כי בלח"י היו גם קומוניסטים שתמכו בקו אקטיבי יותר נגד הבריטים (וגם חברי הגנה שהיו חברים בשני הארגונים במקביל).
כמו כן, נתן ילין מור ניהל מגעים עם אורי אבנרי, ומאוחר יותר הביע תמיכה בויתורים טריטוריאליים ובמדינה פלסטינית.
יש הטוענים כי גם יצחק שמיר החזיק בעמדות דומות.

Alex Lubart אמר/ה...

Hi, I have a question about the book\article that is being quoted here
העברים כקולוניזטורים ולוחמים"
Google search shows only your page with such title.
Can you perhaps tell me when, where and by whom this article was published
Thanks in advance.

נעם אמר/ה...

מחבר המאמר הוא אברהם שטרן והוא פורסם בגליון נובמבר 1940 של בטאון "במחתרת".

אנונימי אמר/ה...

אכן, דרושה הערת הבהרה בטקסט בעניין זה.