5 באוגוסט 2011

חוק יסוד הגזענות

ב24 בפברואר 1920 התפרסם המצע של "מפלגת הפועלים הגרמנית הנציונל סוציאליסטית", שאף כי פורסם כטיוטה, לא שונתה בו אות אחת עד למפלתו של הרייך השלישי. היטלר היה הראשון למלא את רוב ההבטחות המצויינות בו, וממשלת ישראל הולכת בדרכו כדי למלא אותן שוב. במיוחד מככב ראש המשטרה החשאית של ישראל לשעבר, אברהם דיכטר, שנכנס לכנסת בעור כבש בקולות השמאל המאוכזב מגנרל אחר, והגיש השבוע הצעת חוק שכאילו נחצבה מצור הנציונל סוציאליזם: "חוק יסוד - ישראל מדינת הלאום של העם היהודי" (להלן: חי"ג - חוק יסוד הגזענות)

1. אנחנו דורשים את ליכוד כל הגרמנים בגרמניה רבה, על סמך זכות העמים להגדרה עצמית.
בישראל: חוק השבות, ולעניינו סעיף 5 בחי"ג - "כל יהודי זכאי לעלות ארצה ולקנות את אזרחות מדינת ישראל על פי חוק."
3. אנחנו דורשים ארץ וקרקע לתזונת עמנו וליישוב עודף אוכלוסייתנו
בישראל: מפלגת השלטון קוראת לספח את יהודה ושומרון בניגוד לחוק הבין לאומי והחלטות האו"ם, הקריאות "הפתרון למצוקת הדיור - מערב השומרון" נשמעות שוב ושוב, והממשלה מאשרת תכניות בניה בשטחים הכבושים בטיעון ש"מצוקת הנדל"ן חריפה".
7. אנחנו דורשים מן המדינה, שתתחייב לדאוג קודם כל לדרכי תעסוקתם ומחייתם של האזרחים. אם אי אפשר לכלכל את כלל האוכלוסים שבמדינה, יש לגרש בני אומות זרות (לא אזרחים) מן הרייך.
בישראל: ח"כ חמאד עמר, גוי המחמד של ישראל ביתנו ובתמיכת ראש מפלגתו שר החוץ אביגדור ליברמן, מקדם הצ"ח להעדפת יוצאי צבא (שם קוד ליהודים) בקבלה לתעסוקה. שר הפנים אלי ישי מקדם זו תקופה ארוכה מדיניות חסרת רחמים של גרוש כל מי שאינו נושא בתעודה זהות כחולה או ברשיון תושב. "יהיה גירוש עוצמתי. איש לא יקבל מפלט" אומר ישי, נציג החמלה היהודית.
8. יש למנוע כל כניסה נוספת של לא גרמנים. אנחנו דורשים לאלץ את כל הלא גרמנים, שנכנסו לגרמניה אחרי 2 באוגוסט 1914, לעזוב את גרמניה מיד.
בישראל: ברביעי ביוני 2003 הוגשה הצעת חוק למניעת מתן אזרחות ללא יהודים. ב30 ליולי באותה שנה עברה הצעת החוק הזו בקריאה שניה ושלישית, ולמרות התערבות של בג"צ מוארך החוק הזה כל חצי שנה מתוקף "הוראת שעה" בה נקבע שיש "להגביל את האפשרות להעניק לתושבי האזור אזרחות לפי חוק האזרחות, לרבות בדרך של איחוד משפחות, ואת האפשרות לתת לתושבים כאמור רישיונות לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל או היתרי שהייה בישראל". במקביל, ממשיך שר הפנים אלי ישי במאמצים כבירים לגרש כל מי שדם יהודי לא זורם בעורקיו. יהיו אלה עובדים זרים, ילדיהם, או ערבים ישראלים שאזרחותם נשללת.
19.אנחנו דורשים להחליף את המשפט הרומי, המשמש סדר עולם מטריאליסטי, במשפט כללי גרמני.
בישראל: סעיף 13 בחי"ג קובע כי "המשפט העברי ישמש מקור השראה למחוקק", קרי - חוקי השריעה היהודית הם חוקי המדינה. אותם חוקים מיזוגנים, קסנופובים, הומופובים וחשוכים. נשים לנו רבנים במקום שופטים, נבנה ככרות לסקילה השבועית של כל נואפת והומו ונהיה כמו שאר העמים, או לפחות אלה שאליהם שואפים המחוקקים הלאומנים ששמנו להובילנו.
20.על הממלכה לדאוג לפיתוח יסודי של כל מערכת החינוך הכללי שלנו, כדי להניח לכל גרמני מוכשר וחרוץ ללמוד לימודים תיכונים ודרך כך השגת משרות מפתח. יש להתאים את תכניות כל מוסדות החינוך לצורכי החיים המעשיים. על בית הספר להקנות הבנת רעיון המדינה (תורת האזרחות) כבר בתחילת התפתחות השכל. אנחנו דורשים הכשרת ילדים מוכשרים מאוד, בני עניים, בלא להתחשב במעמדם ובמקצועם, על חשבון המדינה.
בישראל: כבר כתבתי כאן על פולחן הגזע והלאום של קומיסר החינוך גדעון סער. לכך יש להוסיך את סעיף 8 ב' בחי"ג הקובע כי "בכל מוסדות החינוך המשרתים ציבור יהודי בארץ יילמדו תולדות העם היהודי, מורשתו ומסורתו"
22.אנחנו דורשים ביטול גיס השכירים ויצירת צבא העם.
בישראל: כל מילה מיותרת, ישראל היא צבא שיש לו עם.
23.אנחנו דורשים מאבק לפי חוקים כנגד השקר המדיני מדעת וכנגד הפצתו בעיתונות. כדי לאפשר יצירת עיתונות גרמנית, אנחנו דורשים :
א. שכל עורכי העיתונים שבלשון הגרמנית וכתביהם יהיו בני העם, תנאי בל יעבור.
ב. שיהיו עיתונים לא גרמניים טעונים רשיון מפורש מטעם המדינה, כדי שייצאו לאור. אסור שיודפסו בלשון הגרמנית
ג. שתיאסר בחוק כל השתתפות כספית בעיתונים גרמניים או השפעה עליהם מצד לא גרמנים. אנחנו דורשים שעבירות על כך ייענשו בסגירת עיתון כזה ובגירושם מן הרייך מיד, של אותם לא גרמנים שלקחו חלק בכך. יש לאסור עיתונים הפוגעים בטובת הכלל. אנחנו דורשים את המאבק, על פי חוק, כנגד אותו כיוון באומנות ובספרות המשפיע השפעה הרסנית על חיי עמנו, ואנחנו דורשים ביטולה של כל התוודעות הפוגעת בדרישות הנזכרות.
בישראל: הצעת חוק שהוגשה לכנסת קובעת כי רק אזרח ישראלי המתגורר בישראל יוכל להיות בעל השליטה בעיתון ישראלי. "בשל חשיבותה הגדולה של התקשורת בישראל אין לאפשר לגורמים זרים ... לשלוט בכלי התקשורת ולהשפיע על דעת הקהל בישראל, כאשר הבעלים אינם מחוייבים למדינת ישראל, ויכולים להשפיע על דעת הקהל שלא בהתאם לנורמות הרצויות בישראל", "לא יינתן רישיון לעיתון בשפה העברית, אלא אם מבקש הרישיון הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל", "תנאי נוסף לקבלת רישיון יהיה כי מלוא המימון לפעילות העיתון, במישרין ובעקיפין, יעשה ממקורות בישראל." כמעט מילה במילה, צריך רק לקוות שלא יואשמו חברי הכנסת בהפרת זכויות יוצרים. הגדילה לעשות מירי רגב ואמרה: "חובתנו לשמור על הדמוקרטיה, ועלינו לדאוג לכך שהשליטה בתקשורת תהיה ישראלית צרופה"
בקשר לסעיף האחרון, שרת התרבות לימור לבנת הכריזה על פרסים לעידוד היצירה הציונית (מיותר לציין כי לא יינתנו פרסים ליצירה שאינה ציונית), ועל שלילת התמיכה מכל מוסד שלא יתיישר עם הקו הלאומני שלה וינקוט עמדה מוסרית נגד הכיבוש.
24. אנחנו דורשים חירות לכל הדתות במדינה, עד כמה שאינן מסכנות את קיומה ועד כמה שאינן פוגעות ברגשי המוסריות של הגזע הגרמני. המפלגה כשלעצמה נוקטת עמדת נצרות פוזיטיבית, מבלי לקשור את עצמה לדת ידועה. היא נלחמת ברוח היהודית החומרנית שבתוכנו ושמחוצה לנו והיא חדורה ההכרה, שלא תעלה ארוכה לעמנו אלא מבפנים על יסוד : טובת הכלל קודמת לטובת הפרט
בישראל: גם בישראל מעודדים חופש דת. טוב, לא חופש מלא. למשל, ח"כ מיכאלי אומרת: "כולנו בעד חופש דת, אבל לצד הזכות לחופש עומדת גם החובה להתחשבות בסביבה" וגם הגישה הצעת חוק בנושא. או סילבן שלום ועוזי לנדאו שדרשו להוציא לחלוטין מהחוק את התנועה האסלמית. על "טובת הכלל" כתב אבנר ענבר: "מאחורי מושגים נייטרליים כמו טובת הכלל וצורכי הציבור מקדמת ישראל באופן שיטתי את האינטרסים של הציבור היהודי על חשבון אלו של הציבור הערבי"

***

ישראל צועדת בנתיב חשוך, מובלת על ידי כנופיה מסוכנת של לאומנים. ההתקוממות העממית המוחה נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה תוכל אולי להפיל אותה, אבל בלי לנקוט עמדה ברורה נגד הגזענות והלאומנות - נמצא את עצמנו עם אותם נבלים שימשיכו לצופף את השורות, לדחוק את האחר והזר, ולבסוף גם לשלוח אותנו להרוג ולמות בשבילם. 
המחאה היא צודקת ונכונה, אבל בשיח הציבורי נשכחים יסודות חשובים: ישראל ביתנו יושבת על הגדר, שותקת. אם יפול נתניהו הם יקצרו את הפירות וימשיכו לדחוף אותנו אל פי התהום גם בממשלה הבאה. יש להוקיע אותם, כמו גם את כל חברי הכנסת החתומים על החי"ג:

אברהם דיכטר, זאב אלקין, דוד רותם, עינת וילף, חיים כץ, רוני בר-און,שאול מופז,רוחמה אברהם-בלילא,זאב בילסקי,יואל חסון,גדעון עזרא,אריה ביבי,נחמן שי,משה (מוץ) מטלון,עתניאל שנלר,מרינה סולודקין,אורי אורבך,זבולון אורלב,חמד עמאר,רוברט אילטוב,דורון אביטל,אלי אפללו,ציון פיניאן,יוליה שמאלוב-ברקוביץ,אורלי לוי אבקסיס,אריה אלדד,אופיר אקוניס,רונית תירוש,כרמל שאמה,מירי רגב,אנסטסיה מיכאלי,ציפי חוטובלי,ישראל חסון,שי חרמש,יעקב אדרי,מאיר שטרית,אורי  אריאל,יריב לוין,בנימין בן-אליעזר,שלמה מולה

הם אינם ראויים להנהיג. הם מנצלים את הדמוקרטיה כדי לבטלה, בדיוק כמו שעשו הנציונל סוציאליסטים בזמנם. אם ישראל לא רוצה להיות גרמניה, עליה להתעורר עכשיו ולנער מעליה את הגזענות והלאומנות. אחרת - נתראה במחנות.

2 comments:

רחביה ברמן אמר/ה...

אני רק הערה: הצעת החוק לשליטה של תושב ישראל בעיתון כוונה נגד יהודי בשם שלדון אדלסון. לא נראה לי קשור לשאר.

נעם אמר/ה...

רחביה, תודה על ההערה ואתה כמובן צודק.
עם זאת, אמנם החוק כוון כלפי אדלסון, אבל ניסוחו והשיח סביבו (ר' מירי רגב) תואם את המסמך המדובר.