29 באוגוסט 2009

אותו הדבר עובד בכל מדינה

אמרו פעם:
"באופן טבעי, האנשים הפשוטים לא רוצים מלחמה, אך ניתן לגרום להם לציית למנהיגים. אמור להם כי הם מותקפים, הוקע את הפציפיסטים על חוסר נאמנות ועל כי הם מסכנים את המדינה. אותו הדבר עובד בכל מדינה".
(הרמן גרינג, במשפטי נירנברג)

נשמע מוכר, מוכר מדי. בכל משטר חשוך אלה המתנגדים למלחמה, המנסים למצוא דרכים אחרות מלבד דיכוי והרג, מוקעים ע"י המיעוט האלים והרוב העדרי ההולך אחרי החזק. העם תמיד ילך בדרך המסוכנת פחות בטווח המיידי ביותר. אם התנגדות לכיבוש תגרום אי נוחות, העם לא יתמוך בה באופן אקטיבי; אם החיבוק מהצבא ומהממשלה הוא בצד הכובש, שם יהיה העם. עד שחוסר הנוחות מהכיבוש לא תגבר על צעקות המתנחלים לא ייתכן שינוי. אותו הדבר עובד בכל מדינה...


אין תגובות: