18 ביולי 2009

הצהרת נאמנות


במאי השנה הונחה על שולחן הכנסת הצעת תיקון לחוק מרשם האוכלוסין. עפ"י ההצעה, יחויב כל אדם הרוצה לקבל תעודת זהות לחתום על הצהרה בזו הלשון:
"אני מתחייב להיות נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית, לעקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, לדגל המדינה ולהמנון המדינה. אני מתחייב לשירות חובה או שירות חלופי, כפי שיקבע בחוק"
את הצעת החוק המקורית שהגישו דוד רותם, אלכס מילר, משה (מוץ?) מטלון, ליה שמטוב ורוברט אילטוב, אפשר היה לפתור כעוד שגעון פשיסטי של מפלגה הזויה, אם הוא לא היה דומה דמיון מצמרר לחוק דומה שהעבירה המפלגה הנאצית ב1935 (ידוע יותר כחוק נירנברג):
1) אזרח הרייך הוא רק אותו נתין המדינה בעל דם גרמני או בעל דם קרוב לו המוכיח על ידי התנהגותו שהוא נכון וראוי לשרת בנאמנות את העם הגרמני והרייך.
(2) זכות אזרחות הרייך מוענקת על ידי מתן תעודות אזרחות הרייך.
שנה קודם לכן, העבירה המפלגה הנאצית את "חוק הצהרת הנאמנות של משרתי הציבור וחיילי הכוחות המזויינים" (Gesetz über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht) ובו החליפו את השבועה שהיתה נהוגה עד אז "בשם העם והמולדת" (Volk und Vaterland) בשבועה אישית לאדולף היטלר:
"אני נשבע לך, אדולף היטלר, בתור פיהרר וקנצלר של הרייך, נאמנות ואומץ. אני נודר לך ולממונים הנקבעים על ידך ציות עד למוות, כה יעזור לי האל."
אם ההיסטוריה מלמדת אותנו משהו, זה רק עניין של זמן שגם הצעת החוק הבזויה של ישראל ביתנו תהפוך להצהרת אמונים למנהיג השמנמן שלה.אין תגובות: